Projekt

En flexibel organisation

Med hög kompetens som anpassar sig efter Era behov Här på Linto arbetar vi med något som kan beskrivas som en kombinerad funktions- projektorienterad organisation. Det innebär att Linto satsar på en hög kompetens hos våra medarbetare som kan utföra flertalet av våra processer. Det gör att vi i största möjliga utsträckning kan anpassa oss efter Era behov

projektansvar

Ni får en projektansvarig som hjälper er Vid beställning av ett projekt som omfattar enstyckesproduktion eller mindre/större serier får Ni en projektansvarig som ansvarar för Er beställning och har kontakt med Er under hela projekttiden.

behovet styr

Medarbetaren hanterar flera steg Linto ger en effektivare småskalig tillverkning där "flaskhalsar" kan undvikas. Det kan undvikas eftersom våra medarbetare kan hantera flera olika steg inom tillverkningen och vi kan snabbt växla arbetssätt och omorganisera oss efter projektets/produktens behov.